Վահագն Դավթյան

***

Սի՛րտ, ես գլուխս եմ խոնարհում քո դեմ...
Դու այսքան փոքրիկ, բայց մի մեծ խղճի 
Ապաստան դարձար, 
Այրվեցիր այսքան, այսքան մխացիր, 
Բայց չմոխրացար:
 
Գլխիս հետ հավետ վեճի մեջ մտած 
Դու քեզ վատնեցիր,
Երբ արդար չեղա, դու շիկնանք դարձար 
Ու ինձ մատնեցիր:
 
Ո՛ր տեղս էլ ցավեց, զարմանքով տեսա,
Որ այնտեղ ես, սիրտ, 
Որ ասպետորեն ցավերն իմ բոլոր 
Առնում ես ուսիդ:
 
Դու այսքան փոքրիկ, բայց ամբողջովին 
Երգ ես ու արյուն...
Սի՛րտ, ես գլուխս եմ քո դեմ խոնարհում:

1963թ.

Яндекс.Метрика