Վահագն Դավթյան

 1. ԱՅԳԵՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿԸ
 2. Զարթնել են նորից տարիներն անցած
 3. ՈՍԿԵԳԵՏԱԿԸ
 4. ՀԻՄՆ ԿՆՈՋ
 5. ՍԵՐ
 6. ԺԱՄ ՀԱՅՏՆՈԻԹՅԱՆ
 7. Դաշտով վազում է
 8. ԵՐԿԻՐ, ՔԱՐԻ ՄՈԼՈԻՑՔ...
 9. ՀԱՐՍՏՈԻԹՅՈԻՆ
 10. ՀԱՅՐԵՆԻՔ
 11. ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈԻՐ
 12. Ե՛Ս՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՍ՝ ՔԱՐԵ...
 13. Ասում են հեռու Եփրատն է մի օր
 14. ԵՐԳՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
 15. ԵՐԿԻՐ ՀԱՅՐԵՆԻ
 16. ԶՎԱՐԹՆՈՑԻ ԱՐԾԻՎԸ
 17. ՄԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐՈՇԸ
 18. ՀԱՎԱՏՈԻՄ ԵՄ ՔԵԶ
 19. ՃՆՃՂՈԻԿԸ
 20. Դու փոքրիկ ես, իմ աշխարհ
 21. Քարե մրրիկն է այստեղ ննջում թևերը ծալած
 22. ՔԱՐԱՓ է, ՔԱՐ է...
 23. Երբ կարոտել եմ խոյանքի՝ Արարատիդդ եմ ես նայել
 24. ՔԱՐԵ ՔՆՔՇԱՆՔ
 25. ԱՆԻ
 26. ԻՄ ՀՈՂԸ
 27. ԻՄ ՄԱՑՐԵՆԻ, ԻՄ ԲԱՐԲԱՌ
 28. ԿԱ ՄԻ ՀԱՅ ԱՂՋԻԿ
 29. ՇՆՈՐՀԱՊԱՐՏ ԵՄ ՔԵԶ
 30. ԽԱՉՔԱՐ
 31. ՄԱՐՄԱՇԵՆ
 32. Քանի հազար տարի
 33. ՀԱՅԱՍՏԱՆ
 34. ՀԵՌՎԻՑ
 35. ԳԱՌՆՈ ՁՈՐԸ
 36. Որձաքարի բեկոր
 37. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈԻ
 38. ՔԱՐ է ՈԻ ԼՈԻՑՍ
 39. ՔԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ԵՐԿԻՐ...
 40. ՁԱՅՆ ԻՄ ԱՐՅԱՆ
 41. ԱՎԵՐԱԿ ՎԱՆՔՈԻՄ
 42. ԶՎԱՐԹՆՈՑ
 43. ՄՈՐՍ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
 44. ՄԱՅՐ
 45. Նա այդ գիշեր մինչև լույս խոնարհված էր սնարիս...
 46. Ո՞ԻՐ ԵՍ ԳՆՈԻՄ...
 47. ՆԵՐԲՈՂ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻՆ
 48. Լուռ է լինում ու խավար, քունն է կանչում այն ափից
 49. ՀՈՂ ԻՄ ԿԻՍՎԱԾ...
 50. Ձորի մշուշ, վիհի մխանք
 51. ԵՐԳՈՂ ԽԱՉՔԱՐ
 52. ԿԱՅԾՔԱՐ
 53. ԵՐԿԻՐ, ԳԱՂՏՆԱՐԱՆ...
 54. ՊԱՐՏՔ
 55. ԻՆՔՆԵՐԳՈԻԹՅՈԻՆ
 56. ՑՈՐԵՆ
 57. Արագածն է այնտեղ, այնտեղ՝ Արան
 58. Հողի շեկ շուրթին՝ ոսկեվոր մի արտ
 59. ԻՆՁ ԹՎՈԻՄ Է ՄԻՇՏ...
 60. ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐ
 61. ՄԵՆԱՎՈՐ ԾԱՌ
 62. ՄԵՐ ՏԱՌԵՐԸ
 63. Գրոհը կարճ տևեց...Գիշերը խիտ էր, թավ
 64. Ո՛չ, ես չեմ կարող մոռանալ նրան
 65. ԲԱԼԼԱԴ
 66. ԶԻՆՎՈՐԸ ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՐՁՈՒՆՔԻ ՎՐԱ
 67. Մենք հպարտ ենք ապրել, բայց ոչ թեթև ու հեշտ
 68. ՅՈԹ ԵՐԳ` ԵՐԿՐԻՆ
 69. Մի փոշոտ, փափուկ ճամփա
 70. ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
 71. ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
 72. ԿԱՆՉ
 73. ԱՌԱՋԻՆ ՀՈԻՇ
 74. ՋՐՀՈՐԸ
 75. ՎԻՐԱՎՈՐ ԿՌՈՒՆԿԸ
 76. ԱՄՊԵԼ ԷԻՆ, ՄԹՆԵԼ ԷԻՆ
 77. ԵՓՐԱՏԸ
 78. ԹԵ ՀՐԱՇՔՈՎ...
 79. ԷԼ ԲԱՎԱԿԱՆ է...
 80. Եվ ամեն անգամ քեզ հանդիպելիս
 81. Ասում են հին վերքն հաճախ է ցավում
 82. ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՄՊՐՈՊ
 83. ԽՈՍՔ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒՆ
 84. Ժամն է արդեն, սիրելիս, եկ բաժանվենք մենք անձայն
 85. Այնպես մի անի, որ ես ուրանամ իմ սրբությունը
 86. Այո, սիրելիս, իմ ու քո սերը նման եղավ շատ
 87. Քոնն է մեկընդմիշտ
 88. ՏԱՐԵԼԻՑ
 89. Ներիր, սիրելիս, ներիր ինձ լուռ
 90. Մենք բաժանված ենք
 91. Շնորհապարտ եմ քեզ
 92. Ես չկանչեցի, դու ինքդ եկար
 93. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻ ԱՍՏՂԸ
 94. ՏՐՏՈԻՆՋ
 95. ՍԻՐՏՍ
 96. ԱՆՔՆՈԻԹՅՈԻՆ
 97. Սի՛րտ, ես գլուխս եմ խոնարհում քո դեմ...
 98. ԱՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՐԻՆ
 99. Սիրտ իմ, նման ես Գեղարդա վանքի...
 100. ՈԻ ՑԱՎՈԻՄ ԵՍ, ՍԻՐՏ...
 101. Ինչ-որ հեռու տեղ մոլորված գառի
 102. Կատարներ կան այնտեղ
 103. Աշնան բարակած ջրերը լալիս
 104. ՃԱՆԱՊԱՐՀ
 105. ՏԵՐԵՎ ԵՆ ԱՅՐՈԻՄ...
 106. ԵՐԳԸ
 107. ԱՆՈՐՈՇՈԻԹՅՈԻՆ
 108. ԱՆԱՆՁՆՈԻԹՑՈԻՆ
 109. ՔԱՐԸ
 110. ՊՈԵՏԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ
 111. ԿԱՐՈՏ
 112. ՎԱՅՐԿՅԱՆ
 113. ՏԵՆԴ
 114. ՆԵՐՇՆՉԱՆՔ
 115. ԵՐԳԻՑ ՀԵՏՈ
 116. ՔՆՔՇԱՆՔ
 117. ԵՐԱԶ
 118. ԿՐԿՆՎՈՂ ԵՐԱԶ
 119. Ընկել են ջահել
 120. ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏ
 121. ԱՅՐՎԱԾ ԿՏԱՎՆԵՐ
 122. ԿՈՐԱԾ ՏՈՂԸ
 123. ԻՄ ՄՈԻՍԱՅԻՆ
 124. ՊԱՏՐԱՆՔ
 125. ԵՍ ԵՎ ԵՍ
 126. ՀԱՎԱՏՈԻՄ ԵՄ ՔԵԶ
 127. ԱՄՊՐՈՊԸ ԼԵՌՆԵՐՈԻՄ
 128. ԿԱՆՉ
 129. ԳԻՇԵՐԱՄՈԻՏ
 130. ԼԵՌԱՆ ՃԱՄՓԱ
 131. ԳԻՇԵՐԱՑԻՆ ԱՅՑ
 132. ԻՐԻԿՆԱՅԻՆ ՏԵՍԻԼ
 133. ՏԱՂ ՆԵՐՇՆՉՄԱՆ
 134. ՏԱՂ ԱՆԱՆՁՆԱԿԱՆ
 135. ՏԱՂ ԱՄՊՐՈՊԻ
 136. ՏԱՂ ԿԱՐՈՏԻ
 137. ՏԱՂ ԱՌԱՋԻՆ ՁՅԱՆ
 138. ՏԱՂ ՁՆԾԱՂԿԻ
 139. ՏԱՂ ԿՆՈՋ
 140. ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՂ ԿՆՈՋ
 141. ՏԱՂ ԱՆԾԱՆՈԹՈԻՀՈԻ
 142. ՏԱՂ ԵՐԳԻ
 143. ՏԱՂ ԵՐԱԶԻ
 144. ՏԱՂ ԱՐՅԱՆ
 145. ՏԱՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
 146. ՏԱՂ ԿՐԱԿԻ
 147. ՏԱՂ ՍՊԱՍՄԱՆ
 148. ՏԱՂ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
 149. ՏԱՂ ՀԱՅՐԵՆԻ ՏԱՆ
 150. ՀԻՆ ՄԱՅԹԵՐՆ ԱՐԴԵՆ ՄԵԶ ՉԵՆ ՉԱՆԱՉՈՒՄ

Яндекс.Метрика