Վահագն Դավթյան

***

Մենք բաժանված ենք։
Եվ սակայն սերը շարունակվում է,
Շարանակվում է մայրամուտի պես...
 
Շարունակվոլմ է հորիզոնն ի վար
Մխացող ամպով,
Մթնելուց առաջ իր բույնը փնտրող
Հավքի տագնապով,
Գետափին մրսող սպիտակ ու մերկ
Ծաղկի սարսուռով,
Զղջումի նման քարայրում զարթնող
Հողմի պաղ սույլով,
Շարունակվում է ձոր ու անդունդի
Մութ մխանքներով
Եվ իրաի փնտրող հեռախոսային
Անխոս զանգերով...
 
Մենք բաժանված ենք։
Եվ սակայն սերը շարունակվում է,
Շարանակվում է մայրամուտի պես...

Яндекс.Метрика