Վահագն Դավթյան

***

Ինչ-որ հեռու տեղ մոլորված գառի 
Լալագին ու որբ մայունը հանգավ, 
Եվ աստղը նորից բարդու կատարին 
Թրթռաց, իբրև արծաթե զանգակ:
 
Կապույտ է հոսում վիհերով Մասյաց, 
Եվ աստղալույս է լանջերով հոսում, 
Մի աստվածային ներշնչման հասած, 
Անտես ծղրիդն է հեռվից սաղմոսում:
 
Ճամփան մտորում, գնում է անվերջ,
Ուզում է, ասես, ինքն իրեն հասնել,
Մի ծեր տանձենի չոր ճյուղերի մեջ 
Տարուբերում է ծաղկած երազներ:
 
Հողն իր մխացող խորհուրդը հանել, 
Հյուսում է բարակ աստղային թելին, 
Ծեր Արարատը մրափը վանել,
Քննում է անհայտն ու անքննելի:
 
Ուշացած հավքն է թևածում ճիչով,
Խռովում նիրհած մորմոքը մթան,
Իսկ ինչ-որ մեկը անհունի միջով
Գնում է անհայտ մի լողարկության:

1970թ.

Яндекс.Метрика