Վահագն Դավթյան

ԵՍ ԵՎ ԵՍ

Կապույտի մեջ սոսափող բարդիներ են նաիրյան, 
Առուներ են նաիրյան, լուսնկա է ու թախիծ... 
Հանդիպեցինք ես ու նա... ճանաչեցի ես նրան, 
Չճանաչեց, ա՜խ, նա ինձ:
 
Շրթունքներին Չարենցից ինչ-որ տող էր, ինչ-որ հանգ, 
Գրպաններում ու սրտում՝ անտիպ տողեր ու գազել… 
Եվ գիտեի, մի աղջիկ՝ մի գեղեցիկ տառապանք, 
Քնքշորեն «Ո՛չ» է ասել:
 
Ու գնում էր նա մենակ մուժի միջով ու ցավի, 
Ու գնում էր նա մենակ, որպես կարոտ ու թախիծ, 
Շշնջացի ես նրան. «Դու հարուստն ես աշխարհի»... 
Չհավատաց, ա՜խ, նա ինձ:
 
Հին մայթերին ինչ-որ տեղ Կարաբալան հանդիպել 
Ու տեսնելով, որ տղան խեղճ ու տխուր է սաստիկ, 
Մոտեցել էր ու կապույտ մի ծաղիկ էր նվիրել, 
Նման կապույտ մի աստղի:
 
Ու գնում էր... Նաիրյան լուսնկան էր զրնգում,
Ձեռքի ծաղիկն էր ցոլում, որպես ցնորք ու թախիծ... 
«Պահիր ծաղիկն,- ասացի,- դա չես գտնի էլ կյանքում», 
Չհասկացավ, ախ, նա ինձ...

1983թ.

Яндекс.Метрика