Վահագն Դավթյան

ԳԱՌՆՈ ՁՈՐԸ

Ես Գառնո ձորը հիշեցի նորից...
 
Քարափի վրա ծաղկած մասրենին
Թրթռաց,
Դողաց
Ու հուրհրատեց,..
Ես Գառնո ձորը հիշեցի նորից...
Խաչքարի թևից 
Խաչված երազի 
Կսկի՛ ծը կաթեց...

1978թ.

Яндекс.Метрика