Վահագն Դավթյան

ԱՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՐԻՆ

Կես է գիշերն արդեն... Ու խավարում այս գաղջ
Ծխախոտիս նման հուշն է մխում...
Ի՜նչ իմանամ, հոգիս,
Հեքիաթներ կան ուրախ,
Բայց այս մեկը տխուր, շա՜տ է տխուր:
 
Ու չգիտեմ ինչո՞ւ, ու չգիտեմ ինչպե՞ս
Ինձ այցի է գալիս հարբած մի մարդ,
Ցնցոտիներ հագած մի շրջմոլիկ,
Մի խենթ,
Յնցոտիներ հագած, բայց քրմի պես հպարտ:
 
Ծաղիկներ էր ծախում նա մայթերի վրա, 
Իսկ ավելի հաճախ բաժանում էր ձրի, 
Գինետուն էր մտնում 
Ու այնտեղից ելած, 
Տերն Էր դառնում բոլոր ծաղիկների:
Ու նա ոչինչ չուներ ծաղիկներից բացի 
Ու երկնքից բացի` այլ տեղ ու տուն... 
Միայն հուշեր ուներ նա «Չարյանցից», 
Որ պատմում էր հարբած ու մղկտում:
 
Ու նա հարաբած էր միշտ,
Հարբած, ինչպես քամին,
Ինչպես երգը,
Սերը
Ու ծովն անեզրական...
Ու նա ազատ էր միշտ,
Ազատ, ինչպես քամին,
Ինչպես երգը,
Սերը
Ու ծովն անեզրական:
 
Խոստովանանք լինի, որ ես ինքս էլ կյանքում 
Շատ ուզեցի հասնել մարդուն այդ խենթ 
Ու չհասա սակայն:
 
Եվ նա մեռավ մի օր,
Մենակ,
Արձակ դաշտում,
Ծաղիկների մեջ թաց
Ու անձրևի ներքո աստղակաթի:
 
Ախ, ինչ ասեմ քեզ, տե՜ր,
Ախ, ինչ ասեմ քեզ, կյա՜նք,
Որ չտվիր ինձ բախտն այդ հեքիաթի:
Մեկն իմ ծաղիկների քնքշությունը խլեց, 
Եվ հողմերին տվեց ժամանակի, 
Մեկը առևանգեց խենթությունն իմ հրե, 
Մեկը լեղի խառնեց իմ բաժակին;
 
Կես է գիշերն արդեն... Ու խավարում այս գաղջ 
Ծխախոտիս նման ցավն է մխում...
Ի՞նչ իմանամ, հոգիս,
Հեքիաթներ կան ուրախ,
Սակայն իմը տխուր, շա՜տ է տխուր...

1964թ.

Яндекс.Метрика