ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍՉՅԱՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ 5

Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց մեր հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր
Եվ թող մեզ զպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք
Մերոց պարտապանաց
Եվ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ
Զի Քո է արքայութիւն և զորություն
Եվ փառք...
 
ՉԷ ՈՐ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԵՍ...
 
Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր
Եվ թող մեզ զպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք
Մերոց պարտապանաց
Եվ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ
Զի Քո է արքայութիւն և զորություն
Եվ փառք հավիտեանս...
 
ՉԷ ՈՐ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԵՍ...
 
Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց մեր հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր
Եվ թող մեզ զպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք
Մերոց պարտապանաց
Եվ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ
Զի Քո է արքայութիւն և զորություն
Եվ փառք...
 
ՉԷ ՈՐ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԵՍ...
 
Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց մեր հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր
Եվ թող մեզ զպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք
Մերոց պարտապանաց
Եվ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ
Զի Քո է արքայութիւն և զորություն
Եվ փառք հավիտեանս...
 
ՉԷ ՈՐ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԵՍ...
 
Պահեցինք աչքերի բիբերում Քեզ աչաց,
Եվ սրտի թաքստոցում, Տեր, Քո լույսը թողած,
Աշխարհի անաստված դիմակին կարծրացած
Մնացինք մի փոշի, Հայր, Քո խաչը շալկած...
 
Բայց հեռու ես Դու, Տեր, աստղային մշուշում,
Եվ դարերը հոսող Քեզ վայրկյան են թվում,
Այս կյանքում մորմոքող խիղճն է Տեր ու Աստված,
Երկնայինը հետո, երբ ընկնենք մենք անշարժ...
 
Բացարձակ ճշմարիտ՝ Դու խորհուրդ իրական,
Ամենի արարիչ՝ Դու ոգի հավիտյան,
Բայց կյանքում դողացող սերն է Տեր ու Աստված,
Երկնայինը հետո, երբ կյանքից հեռանանք...
 
Պահեցինք աչքերի բիբերում Քեզ աչաց,
Եվ սրտի թաքստոցում, Տեր, Քո լույսը թողած,
Աշխարհի անաստված դիմակին կարծրացած
Մնացինք մի փոշի, Հայր, Քո խաչը շալկած...
 
Բայց հեռու ես Դու Տեր աստղային մշուշում,
Եվ դարերը հոսող Քեզ վայրկյան են թվում,
Այս կյանքում մորմոքող խիղճն է Տեր ու Աստված,
Երկնայինը հետո, երբ ընկնենք մենք անշարժ...
 
Երբ ընկնենք մենք անշարժ...

Яндекс.Метрика