ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍՉՅԱՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ 4

Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցին կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց մեր հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր
Եվ թող մեզ զպարտիս մեր,
Որպես և մեք թողումք
Մերոց պարտապանաց
Եվ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ
Հայր մեր, որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի
Զհաց մեր հանապազօրդ
Տուր մեզ այսօր...
 
Այժմ և միշտ և հավիտյան
Օրհնյալ ես Տեր մեր Ողորմած...
 
Աշխարհ վաղուց դատարկվեցավ,
Երբ Քեզնից, Տեր, նա զրկվեցավ...
Ձայնդ օդում մարած կեցավ,
Ձյան փաթիլով լուռ պառկեցավ...
Եվ վերացավ...
Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ,
Անձրևի պես տեղաց անցավ,
Հողին ծարավ ջուր տվեցավ,
Սիրտը վհատ համբարձվեցավ
Եվ վերացավ...
Քրիստոս երկիր մեր իջեցավ,
Սիրտը մարդոց հետ կիսեցավ,
Կորսված հոգում լույս վառեցավ,
Մեր մեղքերով լուռ խաչվեցավ
Եվ վերացավ...
 
Հայր մեր,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի...
 
Մոլորյալ եկրի փորձություններից
Դադրած աշխարհի...
Համբառնում եմ Քեզ Ամենակարող,
Լույս Դու իմ աչաց,
Հնազանդության և տառապանքի
Քարոզները սուտ կզարնեմ պատին,
Կողոպտյալ, անշունչ և աստվածազուրկ,
Լույսից Քո զրկյալ խորանի լքյալ...
Որքան էլ սեղմեն բյուր կապանքներով,
Զկոկորդ զանգի,
Չի խեղդվի երբեք մոգական կանչի
Զղողանջը նորա...
Սրտիս մեջ մաշված տաճարում խղճի
Կպահեմ, Հայր մեր, ես անունը Քո...
Եվ կօրհնեմ ամեն առավոտ լուսո
Զոգիդ Արարիչ,
Զկամք Քո բարձյալ
Երկնային Տեր Իմ ...
 
Հայր մեր,
Սուրբ եղիցի անուն Քո
Եկեսցե արքայութիւն Քո
Եղիցի կամք Քո
Որպես յերկինս
Եվ յերկրի...
 
Այժմ և միշտ և հավիտյան...
Այժմ և միշտ և հավիտյան...
 
Աշխարհ վաղուց դատարկվեցավ,
Երբ Քեզնից, Տեր, նա զրկվեցավ...
Ձայնդ օդում մարած կեցավ,
Ձյան փաթիլով լուռ պառկեցավ...
Եվ վերացավ...
Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ,
Անձրեվի պես տեղաց անցավ,
Հողին ծարավ ջուր տվեցավ,
Սիրտը վհատ համբարձվեցավ
Եվ վերացավ...
Եվ վերացավ...
 
ՕՐՀՆՅԱԼ ԵՍ, ՏԵՐ ՄԵՐ, ՈՂՈՐՄԱԾ,
ԱՅԺՄ ԵՎ ՄԻՇՏ ԵՎ ՀԱՎԻՏՅԱՆ...

Яндекс.Метрика