ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍՉՅԱՆ

ԵՐԳԸ ԽՂՃԻ

Խոսք՝ Մուշեղ Իշխանի
Վախցիր, երբ սիրտդ կարյունի`
Վերքը խղճի չունի դարման,
Օր ու գիշեր պիտի բանի,
Մինչև հատնի կյանքի ճամփան...
Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել,
Խիղճը ծակող ցավի համար,
Խղճի արյան ամեն կաթիլ
Կիյնա ծածուկ և աննշմար...
Վախցիր, երբ խիղճդ ամբասիր,
Մեղապարտի պես կարյունի,
Եվ կդառնա տեր ու դպիր,
Կյանքն արյունող ամեն ցավի...
Աչքերիդ դեմ խղճահարի,
Պիտի հորդի մեղքը մարդոց,
Պիտի քայլի զորքը չարի,
Աշխարհի մեջ տառապակոծ...
Վախցիր, երբ դեմքդ է միշտ ժպտում,
Բայց կարյունի խիղճդ ներսեն
Երբ կկիսես հացը մարդու,
Բայց արյան համ կգա հացեն:

Яндекс.Метрика