ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍՉՅԱՆ

ԵՍ ՁԵԶ ԱՍՈՒՄ ԵՄ...

Խոսք՝ Ավետիք Իսահակյանի
Ես ձեզ ասում եմ՝ կըգա ոգու սով,
Եվ դուք կըքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ,
Կընկնեք մուրալու հափրած որկորով՝
Հըրեղեն խոսքի, վեհ խոսքի կարոտ:
 
Լրբենի ծաղրով արհամարհեցիք
Ոգու վառ զեղմունք - միտք ու երազանք, 
Նյութի տաճարում արբած պարեցիք՝
Մոռացած անմահ, անհունի տենչանք:
 
Դուք, որ հեգնեցիք ուժն ստեղծագործ՝
Ձեր նյութի հանդեպ կըգա ոգու սով.
Եվ մուրացկի պես փշրանքի համար
Ծարավ ու նոթի կանգնեք ծովե ծով...

Яндекс.Метрика