ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍՉՅԱՆ

ԱՍՈՒՄ ԵՆ

Խոսք՝ Մուշեղ Իշխանի
Ասում են կարճ է կյանքը,
Շուտ կը մարի սրտի զարկը,
Բայց արևի տակ ծիրանի,
Երիտասարդ ու ծերունի,
Ահա կանգնած շարան շարան,
Կձանձրանան:
 
Ասում են քաղցր է կյանքը,
Եվ անսահման երկրի փառքը,
Բայց քրկի մեջ բուրաստանի,
Ծաղիկների դեմ գեղանի,
Մարդիկ ահա շարան շարան,
Կձանձրանան:
 
Ասում են խորն է կյանքը,
Լույս է համայն երկրի հանքը,
Բայց կանչի դեմ ծիածանի,
Կամ աստղերի խորհրդալի,
Մարդիկ ահա շարան շարան,
Կձանձրանան:
 
Ասում են նոր է կեանքը,
Միշտ կհնչի սիրո զանգը,
Բայց աներազ առանց տաղի,
Սեղանի շուրջ աղ ու հացի,
Մարդիկ ահա շարան շարան,
Կձանձրանան:

Яндекс.Метрика