Վահան Տերյան

***

Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ,
        Ամենին մոռանալ.
Չսիրել, չխորհել, չափսոսալ -
        Հեռանա՜լ…
Այս տանջող, այս ճնշող ցավի մեջ,
        Գիշերում այս անշող
Արդյոք կա՞ իրիկվա մոռացման,
        Մոռացման ոսկե շող…
Մի վայրկյան ամենից հեռանալ,
        Ամենին մոռանալ.-
Խավարում, ցավերում քարանալ
        Մեն միայն…
Մոռանալ, մոռանալ ամեն ինչ,
        Ամենին մոռանալ.
Չսիրել, չտենչալ, չկանչել,
        Հեռանա՜լ...

Яндекс.Метрика