Վահան Տերյան

ԱՇՈՒՆ

Մեգ է, անձրև ու մշուշ
Իմ այգում մերկ.
Դառը թախիծ ու վերհուշ -
Անվախճա՜ն երգ:
 
Հողմն է լալիս թփերում
Մերկ ու վտիտ.
Ցուրտ է, խավար է հեռուն
Եվ անժպիտ:
 
Սիրտս թախծոտ ու խոցոտ, 
Հոգիս հիվանդ -
Ո՞վ արևոտ ու բոցոտ
Կվառե խանդ:
 
Տունս ավեր ու խավար,
Օրս անլույս,
Ո՞վ կվառե ոսկեվառ
Երազ ու հույս...

Яндекс.Метрика