Վահագն Դավթյան

***

Ձորի մշուշ, վիհի մխանք, 
Լեռան կապույտ ու ձյան ալիք՝
Իրիկնային մուժում կորչող 
Մի քարեղեն հրաշալիք...
Ու ես գիտեմ, վիհերն ի վար 
Խենթ ջրերի ծուխ է ու ձայն,
Քարի արցունք, մամուռի լաց, 
Կաթող ծաղիկ ու ծիածան։ 
Եվ անձավներ, ու ոգիներ՝
Անձավներում այդ կապուտակ, 
Որ արթնանում կեսգիշերով, 
Թափառում են լուսնյակի տակ:
 
Ձորի մշուշ, վիհի մխանք, 
Լեռան կապույտ ու ձյան ալիք,
Կապույտի մեջ ու ձյունի մեջ՝ 
Իրար կպած աստղ ու ծաղիկ:
Ու ես գիտեմ, վիհերն ի վեր 
Վանք է ավեր, գիր է եղծված, 
Ու վանքից վեր, երկնքից վեր՝
Ինչ-որ թախիծ ու առեղծված, 
Ինչ-որ հավքի թևաբախում, 
Ինչ-որ աստղի մի տաք մխանք՝ 
Տառապանքի նման մի սեր 
Ու սիրո պես մի տառապանք...

Яндекс.Метрика