Մետաքսե

ԱՄԵՆ ՄԻ ԿԻՆ

Ամեն մի կին տաճար է մի,
Գավիթներով խորհրդավոր,
Կամարներով հոգեկանի
Ու մայրությամբ գմբեթավոր:
 
Ամեն մի կին մատուռ է մի,
Վառվող ցավի յուր մոմերով,
Ամեն սիրտ իր մեռոնն ունի
Նվիրումի նշխարներով:
 
Ամեն մի կին խորան է մի,
Ու նրա մեջ՝ սուրբ Տիրամայր,
Ամեն բախտ իր մատաղն ունի
Ու զոհվելու մի սրբավայր:
 
Ամեն մի կին՝ մի պատարագ,
Շարական է կարոտների,
Քավություն է սիրով իր տաք
Ու ճգնավոր վայելքների:
 
Այր չունեցող կինը մոլոր,
Տեր է թախծում հոգաբարձու,
Ա՜խ, նման է նա մենավոր
Ու անգմբեթ եկեղեցու...

Яндекс.Метрика