Արամայիս Սահակյան

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋ

Շուտով և իմ հերթն է գալու՝
Հույզե՜ր, ժպի՜տ, հառա՜չ...
Տրոփում է սիրտը մարդու՝
Քննությունից առաջ:
 
Մեկ թվում է, թե կհաղթե՜մ,
Ու չի լինի նահանջ,
Մեկ թվում է՝ բան չգիտեմ
Քննությունից առաջ:
 
Կրկին ինձ է նայում թաքուն
Այն աղջիկը հրաչ,
Որպես ուրի՜շ մի քննություն
Քննությունից առաջ:
 
Քննություն է կյանքն էլ վաղվա,
Բարեկամներ իմ քաջ:
Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում հիմա՝
Քննությունից առաջ:

Яндекс.Метрика