Արամայիս Սահակյան

ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Ախ, ուսանողնե՜ր պարզ ու գեղեցիկ,
Որ պատրաստ էիք դասի՛, քննությա՛ն:
Ուրի՜շ քննություն սակայն հանձնեցիք,
Իսկ ձեր թոշակը մայրերն ստացան...
 
Դուք պաշտպանեցիք մայրենի լեզուն,
Ոչ թե դիպլոմը՝ մայրենի լեզվից:
Լավ չգիտեիք դուք օտար լեզուն,
Բայց օտարներին լա՛վ դաս տվեցիք:
 
Աշխարհագրությունն իմացաք անձա՛մբ,
Ոչ թե նայեցիք միայն քարտեզներ:
Դուք նոր պատմության հեղինա՛կ դարձաք,
Ոչ թե սերտեցիք պատմության դասեր:
 
Արտիստը դեր է խաղում զինվորի -
Բեմում զոհվում է և հետո ելնում,
Բայց դուք զոհվեցիք ոչ թե թատրոնի,
Այլ պատերազմի՛ թատերաբեմում:
 
Թեև վաղուց է կռիվն ավարտվել,
Եվ արձակուրդ է, բայց չե՜ք գալիս տուն:
Որպես ուսանող՝ կռվում զոհվեցիք,
Որպես դասախո՛ս մնացիք կյանքում...

Яндекс.Метрика