Արամայիս Սահակյան

ԶՂՋՈՒՄ

Կանաչ հովտում, թփի տակ,
Այն աղբյուրը, ա՜խ, դեռ կա,
Որին մանուկ ժամանակ
Քա՛ր եմ նետել մի անգամ:
 
Երբ հիշում եմ ես նորից
Նրա կանչը մեղմագին,
Վաղո՜ւց նետված այն քարից
Պղտորվում է իմ հոգին...

Яндекс.Метрика