Արամայիս Սահակյան

ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐ

Փոշոտ ճամփին, դաշտում և արտերի եզրին
Վազվզո՜ւմ եք, կանչո՜ւմ, քշում փայտե ձիե՜ր:
Թող այս երգը լինի ձեր մանկության մասին,
Գյուղի՜ երեխաներ, գյուղի՜ երեխաներ:
 
Բարակ առվի վրա կամուրջներ եք շինում,
Որ մրջյուններն անցնեն ապահով ու հարմար,
Իսկ երբ հանկարծ ջուրն է կամուրջները տանում,
Վշտանում եք կորած մրջյունների համար:
 
Ինքներդ դեռ գառներ՝ դուք գառներ եք պահում,
Ասում՝ սարից այն կողմ... կա հեքիաթի երկիր:
Հետո հեռուստացույց ու կինո եք նայում
Ու աշխարհի մասին դատում հետաքրքիր:
 
Ախ, անհա՜յտ եք դուք դեռ, միամի՜տ ու անկեղծ,
Եվ անհա՜յտ են ձեզ էլ միլիոնավոր բաներ,
Սակայն վաղը պիտի հայտնի՜ դառնաք ու մեծ,
Գյուղի՜ երեխաներ, գյուղի՜ երեխաներ...

Яндекс.Метрика