Ավետիք Իսահակյան

ՈՐԴԻԱԿԱՆ ՍԵՐ

Մի մայր ուներ չորս հատ որդի:
Մեկը`ուսած, հռչակավոր,
Ուներ ամբիոն վարժապետի.
Սակայն մյուսը` կրոնավոր,
Մի քահանա սրբակենցաղ.
Եվ երրորդը` վաճառական,
Լայն ձեռնարկներ, մեծ առուծախ.
Իսկ վերջինը... թափառական,
Կարիքի մեջ` աղքատ ու խեղճ:
 
Երբ մահն եկավ, մայրը աստծուց 
Շնորհ խնդրեց - տեսնել շիրմից,
Թե ինչպիսի՞ վերաբերում
Պիտ ունենա որդիներից:
Վարժապետը գրեց ներբող,
Աղոթք կարդաց սուրբ քահանան,
Եվ հարուստը նվիրեց փող.
Բայց հեգ որդին թափառական
Բեկված սիրտը մորը բերեց...

1926թ.
Վենետիկ

Яндекс.Метрика