Ավետիք Իսահակյան

ՄՈՐ ՍԻՐՏԸ

Կա հինավուրց մի զրույց,
Թե մի տղա,
Միամորիկ,
Սիրում էր մի աղջկա:
 
Աղջիկն ասավ - «Ինձ բնավ
Դու չես սիրում,
Թե չէ գնա՛,
Գնա՛ մորըդ սի՛րտը բեր»:
 
Տղան մոլոր, գլխիկոր
Քայլ առավ,
Լացեց, լացեց,
Աղջկա մոտ ետ դառավ:
 
Երբ նա տեսավ, զայրացավ.
- Է՛լ չերևես
Շեմքիս, ասավ,
Մինչև սիրտը չըբերես:
 
Տղան գնաց և որսաց
Սարի այծյամ,
Սիրտը հանեց,
Բերեց տվեց աղջկան:
 
Երբ նա տեսավ, զայրացավ.
-Կորի՛ր աչքես,
Թե հարազատ
Մորըդ սիրտը չըբերես:
 
Տղան գնաց` մորն սպանեց,
Երբ վազ կըտար
Սիրտը` ձեռքին,
Ոտքը սահեց, ընկավ վար:
 
Եվ սիրտը մոր ասավ տխուր,
Լացակումած.
-Վա՜յ, խեղճ տղաս,
Ոչ մի տեղըդ չըցավա՞ց...

15.III.1919թ.
Ժնև

Яндекс.Метрика