Ավետիք Իսահակյան

***

Թափ կուտամ թևերս և կըսավառնեմ
Այս գազիր, նանիր երկրից դեպի վեր.
Այն վառ աստղերը համբուրել կուզեմ
Եվ սուրա՜լ, ճախրե՜լ աստղերից աստղեր:
 
Թա՛փ կուտամ թևերս և կըսավառնեմ
Խորքերը դեպի մեծ տիեզերքի.-
Արևներ խըլեմ - պատգամներ վըսեմ
Մի ազա՛տ, պայծա՛ռ, մի նորո՛գ կյանքի:
 
Թա՛փ կուտամ թևերս և կըսավառնեմ
Զերծ ձեր օրենքից, բըռունցքից դաժան.-
Իմ անհատական ոլորտըս կուզեմ,
Ուր կամքըս լինի օրենքըս միայն...

II.1902թ.
Ախալցխա

Яндекс.Метрика