Ավետիք Իսահակյան

***

Եղբայրության կամ թե սիրո 
Խոսքը ես ձեզ չեմ ավետում,-
Պատգամները չարի, բարվո
Ձեր ոտների տակն եմ նետում:
 
Կյանքն է պայքա՛ր` գոռ ու դաժա՛ն,
Ճզմի՛ր մարդուն և թռի՛ր վե՛ր.
Իրավունքը ուժն է միայն,
Վա՜յ հաղթվածին, հազա՛ր վայեր:
Տեր կամ ըստրուկ պիտի լինիս,-
Ճշմարտություն չըկա ուրիշ:
 
Չես սպանի, քեզ կսպանեն,
Դու սպանի՛ր, քեզ չսպանեն:
Լուծ կամ լծկան պիտի լինիս,-
Ճշմարտություն չըկա ուրիշ:
 
Անիծվիս, մա՛րդ, որ հույսդ է մարդ.-
Բախտըդ կռվով կռի՛ր ինքըդ:
Մո՛ւրճ կամ զնդա՛ն պիտի լինիս.-
Ճշմարտություն չըկա ուրիշ:

1905թ.
Ալեքսանդրապոլ

Яндекс.Метрика