Ավետիք Իսահակյան

***

Դարդը հետս է, հետըս կուգա,
Ուր որ կերթամ - դադար չունիմ.
Ազիզ յարն էլ, որ ճար չանե,
Ո՞վ կա դարման դարդոտ սրտին:
 
Հեռո՜ւ, հեռո՜ւ, հազար ծովեր,
Գլուխս առնիմ, երթամ, կորիմ.
Ցավըս հովին ու ծովին տամ,
Երկրե-երկիր երթամ, կորիմ...
 
Սիրտս ու աշխարհ - դարդ ու դուման,
Ա՜խ, ուր կերթամ - դադար չունիմ.
Չոր գլուխըս չոլում թողնեմ,
Անդարձ, անդարձ երթամ, կորիմ...

1898թ.
Օդեսա

Яндекс.Метрика