Ավետիք Իսահակյան

***

Դա՛րդըս լացեք, սարի սըմբուլ,
Ալվան-ալվան ծաղիկներ.
Դա՛րդըս լացեք, բաղի բլբո՛ւլ,
Ամպշող երկնուց զով-հովեր...
 
Երկինք-գետինք գլխուս մթան,
Անտուն-անտեր կուլամ ես.
Յարիս տարա՜ն - ջանիս տարա՜ն,
Հոնգո՛ւր-հոնգո՛ւր կուլամ ես...
 
Ա՜խ, յարս ինձի հանեց սըրտեն,
Անճար թողեց ու գնաց.
Սըրտիս սավդեն - խորունկ յարեն
Անդեղ թողեց ու գնաց:
 
Դա՛րդըս լացեք, սարի սմբուլ,
Ալվան-ալվան ծաղիկներ,
Դա՛րդըս լացեք, բաղի բլբուլ,
Ամպշող երկնուց զով-հովե՜ր...

29.VIII.1893թ.
Վիեննա

Яндекс.Метрика